Pl  |  Eng
Festiwalowe Studio Internetowe


Warsztaty:

    AUDIODESKRYPCJA
MAM GŁOS
TABU
TEATR FORUM
(HI)STORYLAB
PANTOMIMA I TEATR FIZYCZNY
SZUKAMY POLSKIEGO SZEKSPIRA

AUDIODESKRYPCJA

Warsztaty mają na celu zapoznanie się z problemami osób niewidomych, w tym przede wszystkim uświadomienie istnienia barier, które utrudniają niepełnosprawnym kontakt ze sztuką. Uczestnicy dowiedzą się, jak dzięki audiodeskrypcji mogą oni oglądać filmy, spektakle teatralne oraz eksponaty w muzeach. Ponadto dzieci same spróbują swoich sił jako audiodeskryptorzy. Stanie się to okazją do rozwijania spostrzegawczości oraz do ćwiczenia umiejętności tworzenia zwięzłego, a zarazem bogatego w treść opisu świata. Dokonana podczas tworzenia audiodeskrypcji analiza dzieła sztuki pod kątem jego dostępności dla osób niewidomych pozwoli na dostrzeżenie specyfiki tworzywa filmowego, teatralnego i plastycznego.

 

MAM GŁOS

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Singin' Warsaw, który od grudnia 2014 roku zachęca mieszkańców Warszawy do kultywowania kultury śpiewu. Podczas festiwalu KORCZAK 2015 zapraszamy dzieci i młodzież (7-12 lat) do pracy nad piosenkami do słów wiersza Jana Brzechwy "Zoo" i muzyki młodych kompozytorów Zuzanny Falkowskiej i Jana Stokłosy. Uczestnicy będą poznawać podstawy techniki wokalnej, interpretacji piosenki i ruchu scenicznego. Warsztaty zakończą się profesjonalnym pokazem scenicznym na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie.

 

TABU

Warsztaty przeznaczone dla licealistów, którzy będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej pojęciu tabu. Warsztaty rozpoczną się od przekazania uczestnikom informacji dotyczących tej problematyki -  definicji i kontekstu funkcjonowania terminu “tabu”. Początkowa faza warsztatu zakłada prace wewnątrz grupy warsztatowej – to dyskusje i ćwiczenia wykorzystujące metodę dramy. Potem uczestnicy przejdą do formy trudniejszej -  na zewnątrz grupy. To już rozmowy z rówieśnikami, rodzicami - pozwoli to odkryć i nazwać funkcjonujące w naszej kulturze tabu jawne i niejawne. Wynikami pracy warsztatowej pochwalimy się w krótkiej prezentacji teatralnej.

 

TEATR FORUM

Szkoła, miłość, ciotki skandujące „szanuj się!” i 15 - latka szukająca swojej tożsamości. Spektakl/warsztat dotykający problemu potrzeby akceptacji i potwierdzania własnej wartości, wykorzystujący technikę teatru forum. Pozwala on „widzom – aktorom” spontaniczne "dopisywać" ciąg dalszy spektaklu. Problemy postaci i uczestników są zwykle tożsame, dlatego w „płaszczu roli" konfrontują się z nimi i poszukują rozwiązań.

Projekt we współpracy z Fundacją Edukacji i Kultury DRAMA WAY, spektakl po  warsztatowy  pt.  „Szanuj  się  dziewczyno”  w  wykonaniu  studentów i absolwentów Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich przy Polski Ośrodku ASSITEJ.

Opieka merytoryczna: Maria Depta-Jędrzejczak

 

(HI)STORYLAB

Warsztaty adresowane są do nastolatków, którzy będą odkrywać historie związane z dzieciństwem i dorastaniem w przeszłości. Najpierw młodzież weźmie udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z zakresu zbierania przekazów ustnych i budowania Archiwum Historii Mówionej. Potem filmując rozmowy z tymi, którzy przeżyli dzieciństwo w minionych dekadach, zdobędą cenną dokumentację. Następna faza to warsztaty, gdzie uczestnicy podzielą się rezultatami poszukiwań i wypracują formę scenicznej prezentacji odkrytych opowieści. Zapraszamy do obejrzenia finałowego efektu pracy warsztatowej.

Projekt realizowany we współpracy z Domem Spotkań z Historią.

 

PANTOMIMA I TEATR FIZYCZNY

Warsztaty prowadzone przez Ruti Tamir z Izraela koncentrują się na "Niekończącym się ruchu", tworząc bogatą, nieograniczoną ekspresję całego ciała, wyrażającą każdą myśl, pragnienie i działanie, wywołującą emocje i refleksje. Warsztaty obejmują rozgrzewkę, technikę, indywidualną improwizację i działania w małych grupach. Plan pracy powstał w oparciu o opracowaną przez Ruti Tamir syntezę techniki Marceau i Decroux, która ma w wystylizowany, sugestywny i niewerbalny sposób dać wyraz komedii i dramatu.

Przygotowanie do zajęć: spodenki i t – shirty, nagie stopy, bez biżuterii, związane długie włosy

 

SZUKAMY POLSKIEGO SZEKSPIRA

Warsztaty, których główną ideą i zaletą jest możliwość spotkania młodych dramaturgów z całej Polski z profesjonalną, zawodowo związaną z teatrem kadrą. 3-dniowe warsztaty skorelowane z ideami trwającej XVII edycji Konkursu "Szukamy Polskiego Szekspira", stawiają na kreatywną edukację i wymianę pozytywnych doświadczeń w dziedzinie sztuki. Mają one ośmielić młodych ludzi do własnych prób dramaturgicznych pod okiem fachowców i rówieśników. Uczestnicy będą mieli możliwość pochylenia się nad swoimi tekstami pod okiem zawodowych reżyserów i dramaturgów, oraz podjąć pracę zespołową nad zarysem własnego scenariusza.

 

 

 


Copyright 2015 (C) Korczak. Realizacja: MATEO